پشتیبانی آنلاین
 
برنامه های کاربردی

winrar 32 farsi

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
آخرین مطالب

افزایش سقف نمره میان ترم از 6 به 8 نمره/ کاهش تعداد صفحات منابع درسی به ازای هر واحد … ادامه مطلب

دانشجویان دانشگاه پیام نور برای فارغ التحصیلی باید مدارک لازم را تهیه و مراحل مربوطه را انجام دهند … ادامه مطلب

سوالات متدوال دانشجویان پیام نور (بخش دوم) … ادامه مطلب

سوالات متدوال دانشجویان پیام نور (بخش اول) … ادامه مطلب

فرم هاي پژوهشي دانشگاه پیام نور … ادامه مطلب

آيين نامه هاي اداري و برنامه ريزي دانشگاه پیام نور … ادامه مطلب

آئين نامه هاي دانشجویی دانشگاه پیام نور … ادامه مطلب

آئين نامه هاي فناوري و پژوهش دانشگاه پیام نور … ادامه مطلب

فرآیند اجرایی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور … ادامه مطلب

راهنمای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی(LMS) و کلاس مجازی(VC) … ادامه مطلب

سبد خرید فایل
0 فایل
 
دسته بندی فایل ها
 
راهنمای خرید و دانلود

راهنمای خرید

 

ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

ترتیب:
آمار استنباطی پیشرفته (1211493)
آمار استنباطی پیشرفته (1211493)
7 نمونه سوال-1211493
20,000 ریال
آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی (1211499)
آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی (1211499)
3 نمونه سوال-1211499
10,000 ریال
آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته (1211498)
آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته (1211498)
4 نمونه سوال-1211498
15,000 ریال
ارزشیابی دوره های آموزشی (1211496)
ارزشیابی دوره های آموزشی (1211496)
8 نمونه سوال-1211496
25,000 ریال
اصول مدیریت آموزشی (1211024)
اصول مدیریت آموزشی (1211024)
14 نمونه سوال-1211024
40,000 ریال
بهسازی سازمانی (od) (1211494)
بهسازی سازمانی (od) (1211494)
3 نمونه سوال-1211494
10,000 ریال
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
14 نمونه سوال-1220658
50,000 ریال
رفتار سازمانی (1211495)
رفتار سازمانی (1211495)
6 نمونه سوال-1211495
20,000 ریال
روش ها و فنون تدریس (1211014)
روش ها و فنون تدریس (1211014)
17 نمونه سوال-1211014
50,000 ریال
روش های آماری در علوم تربیتی (1211012)
روش های آماری در علوم تربیتی (1211012)
19 نمونه سوال-1211012
55,000 ریال
روش های تحقیق پیشرفته (1211501)
روش های تحقیق پیشرفته (1211501)
7 نمونه سوال-1211501
20,000 ریال
روش های تدریس درآموزش و بهسازی منابع انسانی (1211491)
روش های تدریس درآموزش و بهسازی منابع انسانی (1211491)
6 نمونه سوال-1211491
20,000 ریال
 
کانال تلگرام