الهیات-علوم قرآن و حدیث

ترتیب:
آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145 رشته الهیات-فلسفه و کلام اسلامی و علوم قرآن و حدیث شامل نمونه ســــوالات ترم هــا...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاریخ قرآن 1
4 سوال ارشد-کد 1220480
تاریخ قرآن 1

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ قرآن 1 کــــد 1220480- رشته الهیات - علوم قرآن و حدیث شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . نیم...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاريخ حديث
9 سوال ارشد-کد 1220384
تاريخ حديث

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تـــــاريخ حــــديث کــــد 1220384 - رشته  الهیات - علوم قرآن و حدیث شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح ...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاريخ قرآن
9 سوال ارشد-کد 1220395
تاريخ قرآن

بسته نمونه سوالات کارشنــــاسی ارشد درس تــــاريخ قـــرآن کـــد 1220395 - رشته الهیات -  علوم قـــرآن و حـــدیث شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1
5 سوال ارشد-کد 1220483
تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 کــــد 1220483- رشته الهیات - علوم قرآن و حدیث شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرم...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفسیرموضوعی قرآن کریم 1
3 سوال ارشد -کد 1220484
تفسیرموضوعی قرآن کریم 1

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تفسیرموضوعی قرآن کریم 1 کــــد 1220484- رشته الهیات - علوم قرآن و حدیث شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرم...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفسير قـــــرآن 3
8 سوال ارشد -کد 1220393
تفسير قـــــرآن 3

بسته نمونه سوالات کارشنـــــاسی ارشد درس تفسير قــــرآن 3  کــــد 1220393 - رشته  الهیات - علـــوم قـــــرآن و حدیث شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیا...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفسير قرآن 1
11 سوال ارشد-کد 1220385
تفسير قرآن 1

بسته نمونه سوالات کارشنــــاسی ارشد درس تفسير قـــرآن 1 کـــــد 1220385 - رشته الهیات - علوم قـرآن و حدیث شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر م...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفسير قرآن 2
8 سوال ارشد -کد 1220389
تفسير قرآن 2

بسته نمونه سوالات کارشـــــناسی ارشد درس تفسير قـــــرآن 2 کـــــد 1220389 - رشته الهیات - علـــــوم قـــــرآن و حدیث شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جوامع حدیثی
3 سوال ارشد -کد 1220196
جوامع حدیثی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جوامع حدیثی کــــد 1220196- رشته الهیات - علوم قرآن و حدیث شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . نیم...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
درایة الحدیث
5 سوال ارشد-کد 1220482
درایة الحدیث

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس درایة الحدیث کــــد 1220482- رشته الهیات - علوم قرآن و حدیث شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . نی...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق در علوم اسلامی
6 سوال ارشد-کد 1220136
روش تحقیق در علوم اسلامی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روش تحقیق در علوم اسلامی رشته الهیات-علوم قرآن و حدیث کد 1220136 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد